fbpx Michał Patryk Rylski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Patryk Rylski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Patryk Rylski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 marca 2011 roku

Michał Patryk Rylski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Proces podejmowania decyzji innowacyjnych w  technologiach transportowych oparty na  systemie eksperckim - na  przykładzie portów morskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Szwankowski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. AM w Szczecinie, dr hab. Henryk Salmonowicz

Dyplom nr 3352.


Gdańsk, 17 marca 2011 r.