fbpx Monika Agnieszka Szmelter | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Agnieszka Szmelter | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Agnieszka Szmelter

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 września 2011 roku

Monika Agnieszka Szmelter

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zastosowanie pochodnych instrumentów kredytowych oraz  implikacje ich użycia”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Eugeniusz Gostomski

Recenzenci: prof. dr hab. Eugeniusz Najlepszy, prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski

Dyplom nr 3410.


Gdańsk, 06 października 2011 r.