fbpx Monika Agnieszka Szmelter | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Monika Agnieszka Szmelter

Monika Agnieszka Szmelter

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 września 2011 roku

Monika Agnieszka Szmelter

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zastosowanie pochodnych instrumentów kredytowych oraz  implikacje ich użycia”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Eugeniusz Gostomski

Recenzenci: prof. dr hab. Eugeniusz Najlepszy, prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski

Dyplom nr 3410.


Gdańsk, 06 października 2011 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: