fbpx Jarosław Aleksander Kempa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jarosław Aleksander Kempa

Jarosław Aleksander Kempa

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 września 2011 roku

Jarosław Aleksander Kempa

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Skutki adaptacji statusu uzdrowiska dla strategicznego rozwoju miast nadmorskich w  Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Henryk Ćwikliński

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Stępniak, prof. UwB, dr hab. Tadeusz Truskolaski

Dyplom nr 3409.


Gdańsk, 06 października 2011 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: