fbpx Arkadiusz Henryk Ramęda | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Arkadiusz Henryk Ramęda

Arkadiusz Henryk Ramęda

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 października 2011 roku

Arkadiusz Henryk Ramęda

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Miękkie ograniczenie budżetowe w  sektorze górnictwa węgla kamiennego w  Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Teresa Kamińska

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Jacek Zaucha, prof. US, dr hab. Barbara Kryk

Dyplom nr 3412.


Gdańsk, 24 października 2011 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: