fbpx Eliza Farelnik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Eliza Farelnik

Eliza Farelnik

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 listopada 2011 roku

Eliza Farelnik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Relacje ekonomiczne między rewitalizacją obszarów miejskich a  rozwojem lokalnym ( na  przykładzie miast województwa warmińsko-mazurskiego)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UWM, dr hab. Dariusz Waldziński

Recenzenci: prof. dr hab. Wanda Gaczek, prof. UG, dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel

Dyplom nr 3426.


Gdańsk, 23 listopada 2011 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: