fbpx Marta Katarzyna Wawrowska-Thrun | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Katarzyna Wawrowska-Thrun | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Katarzyna Wawrowska-Thrun

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 grudnia 2011 roku

Marta Katarzyna Wawrowska-Thrun

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ryzyko podatkowe w  przedsiębiorstwie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Dorota Simpson

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UEP, dr hab. Tadeusz Juja

Dyplom nr 3444.


Gdańsk, 27 grudnia 2011 r.