fbpx Anna Trzuskawska-Grzesińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Trzuskawska-Grzesińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Trzuskawska-Grzesińska

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 stycznia 2012 roku

Anna Trzuskawska-Grzesińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Determinanty, mechanizmy i  skutki transformacji globalnych systemów wsparcia logistycznego w  branży telekomunikacyjnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mirosław Chaberek

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Cezary Mańkowski, prof. UE w Katowicach, dr hab. Danuta Kisperska-Moroń

Dyplom nr 3452.


Gdańsk, 20 stycznia 2012 r.