fbpx Krzysztof Ziółkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Ziółkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Ziółkowski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 marca 2012 roku

Krzysztof Ziółkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania i perspektywy rozwoju polskiego eksportu towarów do  Niemiec”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ewa Oziewicz

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Krystyna Strzała, prof. SGH, dr hab. Marzena Weresa

Dyplom nr 3480.


Gdańsk, 30 marca 2012 r.