fbpx Anna Dorota Hildebrandt | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Dorota Hildebrandt

Anna Dorota Hildebrandt

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 marca 2012 roku

Anna Dorota Hildebrandt

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Funkcjonowanie rynów pracy w  Unii Europejskiej - integracja czy pogłębianie różnic?”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, prof. dr hab. Zenon Wiśniewski

Dyplom nr 3479.


Gdańsk, 30 marca 2012 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: