fbpx Marek Jerzy Jasicki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marek Jerzy Jasicki

Marek Jerzy Jasicki

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 maja 2012 roku

Marek Jerzy Jasicki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda finansowania rozwoju infrastruktury technicznej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Janusz Żurek

Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król, prof. dr hab. Juliusz Engelhardt

Dyplom nr 3497.


Gdańsk, 29 maja 2012 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: