fbpx Sławomir Czopur | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sławomir Czopur

Sławomir Czopur

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 czerwca 2012 roku

Sławomir Czopur

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kapitał finansowy banków spółdzielczych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Eugeniusz Gostomski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Joanna Pietrzak, dr hab. Anna Szelągowska

Dyplom nr 3507.


Gdańsk, 21 czerwca 2012 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: