fbpx Justyna Staszak-Winkler | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Justyna Staszak-Winkler

Justyna Staszak-Winkler

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 września 2012 roku

Justyna Staszak-Winkler

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Promocja usług transportu miejskiego jako element zrównoważonego rozwoju ze  szczególnym uwzględnieniem Gdyni”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski

Recenzenci: prof. UG,dr hab. Joanna Pietrzak, prof. US, dr hab. Grażyna Rosa

Dyplom nr 3554.


Gdańsk, 03 października 2012 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: