fbpx Marek Bucholc | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marek Bucholc | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marek Bucholc

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 grudnia 2012 roku

Marek Bucholc

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Konkurencyjność przedsiębiorstw komunalnych. Studium na  przykładzie Elbląga”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Teresa Kamińska, prof. PG, dr hab. Hanna Adamkiewicz-Drwiłło

Dyplom nr 3584.


Gdańsk, 20 grudnia 2012 r.