fbpx Dariusz Bogumił Graj | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dariusz Bogumił Graj

Dariusz Bogumił Graj

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 stycznia 2013 roku

Dariusz Bogumił Graj

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polityka stabilizacyjna a  realizacja celów makroekonomicznych na  przykładzie USA i  wybranych krajów europejskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Henryk Ćwikliński

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, prof. WSIiZ, dr hab. Jan Stanisław Winiecki

Dyplom nr 3599.


Gdańsk, 24 stycznia 2013 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: