fbpx Sławomir Paweł Skiba | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sławomir Paweł Skiba | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sławomir Paweł Skiba

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 stycznia 2013 roku

Sławomir Paweł Skiba

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koncepcja rachunku kosztów logistyki”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Kordel

Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Chaberek, prof. AM, dr hab. Andrzej Kuriata

Dyplom nr 3602.


Gdańsk, 24 stycznia 2013 r.