fbpx Wojciech Tadeusz Wawrzyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wojciech Tadeusz Wawrzyński

Wojciech Tadeusz Wawrzyński

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 stycznia 2013 roku

Wojciech Tadeusz Wawrzyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Fundusze bezzwrotnej pomocy jako narzędzie europejskiej strategii budowania współpracy w  sektorze badań i  rozwoju (na przykładzie sektora badań i  eksploatacji morza)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Kujawa, prof. dr hab. Jacek Szlachta

Dyplom nr 3605.


Gdańsk, 24 stycznia 2013 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: