fbpx Wacław Antoni Bielawski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wacław Antoni Bielawski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wacław Antoni Bielawski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 lutego 2013 roku

Wacław Antoni Bielawski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„System zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem i  jakością a  tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa żeglugowego na  rynku globalnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Szałucki, prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski

Dyplom nr 3612.


Gdańsk, 28 lutego 2013 r.