fbpx Anna Monika Jędrzejewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Monika Jędrzejewska

Anna Monika Jędrzejewska

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 marca 2013 roku

Anna Monika Jędrzejewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przesłanki i  bariery wzrostu znaczenia transportu wodnego w  obsłudze potrzeb przewozowych w  świetle idei zrównoważonego rozwoju”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Ryszard Rolbiecki, prof. US, dr hab. Elżbieta Danuta Załoga

Dyplom nr 3617.


Gdańsk, 20 marca 2013 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 8 grudnia 2015 roku, 15:48
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: