fbpx Justyna Maria Bukowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Justyna Maria Bukowska

Justyna Maria Bukowska

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 kwietnia 2013 roku

Justyna Maria Bukowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Coaching i  mentoring jako narzędzia rozwoju kapitału intelektualnego studentów uczelni wyższej na  przykładzie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. WSB, dr hab. Marian Turek

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Dorota Simpson, prof. SGH, dr hab. Jan Komorowski

Dyplom nr 3635.


Gdańsk, 19 kwietnia 2013 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: