fbpx Grzegorz Waszkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grzegorz Waszkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grzegorz Waszkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 maja 2013 roku

Grzegorz Waszkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania minimalizacji ryzyka inwestowania na  polskim rynku obsługi długu publicznego. Wykorzystanie doświadczeń krajów iberyjskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Henryk Ćwikliński

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UE we Wrocławiu, dr hab. Ewa Anna Pancer-Cybulska

Dyplom nr 3642.


Gdańsk, 16 maja 2013 r.