fbpx Joanna Godlewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Godlewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Godlewska

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 czerwca 2013 roku

Joanna Godlewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koncepcja teoretyczna optymalnego obszaru walutowego a  doświadczenia Unii Gospodarczej i  Walutowej w  latach 1969 - 2012”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Stępniak

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Dariusz Filar, prof. dr hab. Alojzy Nowak

Dyplom nr 3663.


Gdańsk, 26 czerwca 2013 r.