fbpx Aleksandra Katarzyna Mendryk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Katarzyna Mendryk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Katarzyna Mendryk

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 czerwca 2013 roku

Aleksandra Katarzyna Mendryk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Strategie marketingowe na  rynku usług transportu miejskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski

Recenzenci: prof. dr hab. Danuta Rucińska, prof. UE, dr hab. Robert Tomanek

Dyplom nr 3664.


Gdańsk, 26 czerwca 2013 r.