fbpx Joanna Schomburg | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Schomburg

Joanna Schomburg

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 czerwca 2013 roku

Joanna Schomburg

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Strukturalizacja systemów informacyjno-decyzyjnych operatorów transportowej obsługi produkcji przedsiębiorstw przetwórstw rybnego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Szałucki

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Żurek, prof. US, dr hab. Elżbieta Danuta Załoga

Dyplom nr 3665.


Gdańsk, 26 czerwca 2013 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 8 grudnia 2015 roku, 15:41
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: