fbpx Elżbieta Kucińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Elżbieta Kucińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Elżbieta Kucińska

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 września 2013 roku

Elżbieta Kucińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ocena wpływu regulacji Unii Europejskiej redukujących emisję CO2 na rozwój polskiego sektora elektroenergetycznego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Barbara Kisiel-Łowczyc

Recenzenci: prof. dr hab. Bohdan Jeliński, prof. SGH, dr hab. Grażyna Włodkowska-Łodej

Dyplom nr 3691.


Gdańsk, 24 września 2013 r.