fbpx Marek Łangalis | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marek Łangalis

Marek Łangalis

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 grudnia 2013 roku

Marek Łangalis

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wahania koninkturalne produkcji dóbr kapitałowych na  przykładzie rynku stali nierdzewnej (z uwzględnieniem wpływu polityki pieniążnej)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Ruciński

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UwB, dr hab. Robert Ciborowski

Dyplom nr 3728.


Gdańsk, 20 grudnia 2013 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: