fbpx Michalina Maria Petelska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michalina Maria Petelska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michalina Maria Petelska

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 maja 2014 roku

Michalina Maria Petelska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Działalność Georga Brandesa w oczach polskich środowisk opiniotwórczych w latach 1885-1914”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia Polski i powszechna XIX i XX wieku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zbigniew Opacki

Recenzenci: dr hab. Paweł Jaworski , prof. dr hab. Tadeusz Józef Stegner

Dyplom nr 3787.


Gdańsk, 21 maja 2014 r.