fbpx Małgorzata Niestępska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Niestępska

Małgorzata Niestępska

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 maja 2014 roku

Małgorzata Niestępska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Czynniki makroekonomiczne wpływające na cenę energii  elektrycznej w  aspekcie celów zrównoważonego rozwoju gospodarczego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Monika Bąk

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Henryk Woźniak , prof. dr hab. Juliusz Engelhardt

Dyplom nr 3788.


Gdańsk, 21 maja 2014 r.

Data publikacji: czwartek, 5 czerwca 2014 roku, 13:41
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba