fbpx Piotr Kitowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Kitowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Kitowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 czerwca 2014 roku

Piotr Kitowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Sukcesja spadkowa w mniejszych miastach Prus Królewskich w II poł. XVII i XVIII w. (województwo pomorskie). Studium historyczno-prawne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edmund Kizik

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski, prof. dr hab. Jerzy Dygdała

Dyplom nr 3796.


Gdańsk, 25 czerwca 2014 r.