fbpx Emilia Karolina Kołek-Kaczanowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Emilia Karolina Kołek-Kaczanowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Emilia Karolina Kołek-Kaczanowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 lipca 2014 roku

Emilia Karolina Kołek-Kaczanowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Porównanie chemicznych preparatów stosowanych w daktyloskopii”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zbigniew Wiesław Maćkiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz, prof. dr hab. inż. Tadeusz Piotr Ossowski

Dyplom nr 3810.


Gdańsk, 22 lipca 2014 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 13.35 MB
PDF icon Recenzja 21.92 MB