fbpx Marta Anna Wagil | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marta Anna Wagil

Marta Anna Wagil

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 lipca 2014 roku

Marta Anna Wagil

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zanieczyszczenie wód śródlądowych farmaceutykami weterynaryjnymi: analityka i ocena ekotoksykologiczna”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie ochrony środowiska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Recenzenci: prof. IO PAN, dr hab.Ksenia Eugenia Pazdro, prof. dr hab.inż. Adriana Karolina Zaleska

Dyplom nr 3812.


Gdańsk, 22 lipca 2014 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 181.49 KB
PDF icon Recenzja 24.03 MB
Data publikacji: środa, 2 lipca 2014 roku, 9:58
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 2 grudnia 2014 roku, 10:26
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach