fbpx Marta Anna Wagil | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Anna Wagil | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Anna Wagil

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 lipca 2014 roku

Marta Anna Wagil

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zanieczyszczenie wód śródlądowych farmaceutykami weterynaryjnymi: analityka i ocena ekotoksykologiczna”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie ochrony środowiska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Recenzenci: prof. IO PAN, dr hab.Ksenia Eugenia Pazdro, prof. dr hab.inż. Adriana Karolina Zaleska

Dyplom nr 3812.


Gdańsk, 22 lipca 2014 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 181.49 KB
PDF icon Recenzja 24.03 MB