fbpx Marcelina Dominika Zimny | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marcelina Dominika Zimny | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marcelina Dominika Zimny

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 grudnia 2014 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Marcelina Dominika Zimny

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Późnoholoceńska historia roślinności Puszczy Białowieskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Maria Latała

Recenzenci: prof. UwB, dr hab. Mirosława Kupryjanowicz, dr hab. Irena Agnieszka Pidek

Dyplom nr 3861.


Gdańsk, 23 grudnia 2014 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie134.81 KB