fbpx Emilia Katarzyna Krawczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Emilia Katarzyna Krawczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Emilia Katarzyna Krawczyk

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 maja 2017 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Emilia Katarzyna Krawczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wybrane aspekty biologii storzana bezlistnego (Epipogium aphyllum, Orchidaceae) w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko

Recenzenci: prof. dr hab. Emilia Alicja Brzosko, prof. dr hab. Bogdan Jackowiak

Dyplom nr 4160.


Gdańsk, 25 maja 2017 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie74.61 KB