fbpx Brygida Manikowska-Ślepowrońska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Brygida Manikowska-Ślepowrońska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Brygida Manikowska-Ślepowrońska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 grudnia 2016 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Brygida Manikowska-Ślepowrońska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Czynniki wpływające na występowanie i wielkość kolonii lęgowych oraz sukces lęgowy czapli siwej Ardea cinerea w Polsce”

„Factors affecting occurrence and size of breeding colonies, and reproductive success of the grey heron Ardea cinerea in Poland”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Ekologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Dariusz Jakubas, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk, prof. dr hab. Piotr Tryjanowski

Dyplom nr 4115.


Gdańsk, 30 grudnia 2016 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract247.57 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie247.31 KB