fbpx Anna Wosinski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Wosinski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Wosinski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 marca 2018 roku

magister Biotechnologii

Anna Wosinski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ zmian poziomu metabolitów na replikację DNA w komórkach Escherichia coli

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab.Grzegorz Węgrzyn

Kopromotor: prof. dr hab. Igor Piotr Konieczny

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Jaworski, dr hab. Beata Teresa Krawczyk, prof. PG

Dyplom nr 4266.


Gdańsk, 26 marca 2018 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie206.92 KB