fbpx Sławomir Łukasz Nowak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sławomir Łukasz Nowak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sławomir Łukasz Nowak

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 października 2018 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Sławomir Łukasz Nowak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Taksonomia i biogeografia Prescottiinae Dressler (Orchidaceae) z Kolumbii”

„Taxonomy and biogeography of Prescottiinae Dressler (Orchidaceae) from Colombia”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Joanna Mytnik, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Agnieszka Anna Popiela, dr hab. Piotr Szkudlarz, prof. UAM

Dyplom nr 4351.


Gdańsk, 24 października 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract204.3 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie158.03 KB