fbpx Paulina Karolina Kozina | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Paulina Karolina Kozina | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Paulina Karolina Kozina

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 marca 2019 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Paulina Karolina Kozina

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wszy z rodzaju Hoplopleura (Phthiraptera, Hoplopleuridae) - struktura taksonomiczna i topiczna oraz problemy specyficzności żywicielskiej”

„Sucking lice of the genus Hoplopleura (Phthiraptera, Hoplopleuridae) - taxonomic, topical structure and the host specyficity problems”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Joanna Nina Izdebska, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Alicja Buczek, prof. dr hab. n. med. Joanna Mąkol

Dyplom nr 4402.


Gdańsk, 25 marca 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract19.93 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie150.35 KB

Recenzje