fbpx Przemysław Glaza | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Przemysław Glaza | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Przemysław Glaza

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 października 2016 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Przemysław Glaza

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Biochemiczna charakterystyka pro-apoptotycznej proteazy HtraA3 człowieka”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Barbara Lipińska

Kopromotor: prof. dr hab. Bogusław Szewczyk

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Maria Bartnik, prof. dr hab. Józef Wojciech Kur

Dyplom nr 4086.


Gdańsk, 28 listopada 2016 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie210.19 KB