fbpx Grzegorz Zaniewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grzegorz Zaniewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grzegorz Zaniewicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 lipca 2014 roku

magister Leśnictwa

Grzegorz Zaniewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zróżnicowanie strategii wędrówkowej i biometria kapturek (Sylvia atricapilla) chwytanych jesienią na polskim wybrzeżu Bałtyku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Przemysław Busse

Recenzenci: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner, prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk

Dyplom nr 3806.


Gdańsk, 17 lipca 2014 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie77.79 KB