fbpx Andrzej Jacek Sieradz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Andrzej Jacek Sieradz

Andrzej Jacek Sieradz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 czerwca 2014 roku

Andrzej Jacek Sieradz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Model pomiaru efektywności inwestycji w technologie informacyjne w sektorze bankowym w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bernard F. Kubiak

Recenzenci: prof. dr hab.Dariusz Tadeusz Dziuba, prof. dr hab.Mirosław Wojciech Szreder

Dyplom nr 3799.


Gdańsk, 01 lipca 2014 r.

Data publikacji: wtorek, 15 lipca 2014 roku, 13:14
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 13 lutego 2017 roku, 11:11
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba