fbpx Agnieszka Katarzyna Hauer | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agnieszka Katarzyna Hauer

Agnieszka Katarzyna Hauer

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 czerwca 2014 roku

Agnieszka Katarzyna Hauer

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Efektywność zmian systemowych w sektorze szkolnictwa zawodowego po 1999 roku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Teresa Alicja Kamińska

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Hanna Treder, dr hab. Wojciech Jarecki

Dyplom nr 3801.


Gdańsk, 03 lipca 2014 r.

Data publikacji: wtorek, 15 lipca 2014 roku, 13:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba