fbpx Małgorzata Jolanta Golińska-Pieszyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Jolanta Golińska-Pieszyńska

Małgorzata Jolanta Golińska-Pieszyńska

z dnia 12 czerwca 2014 roku

Małgorzata Jolanta Golińska-Pieszyńska

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Kapitał intelektualny w sferze nauki - warunki rozwoju

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Maria Hanna Romanowska, prof. dr hab. Mariusz Bratnicki, prof. UG, dr hab. Jacek Marian Rybicki

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Witold Józef Jurek

Dyplom nr 762.


Gdańsk, 30 czerwca 2014 r.

Data publikacji: czwartek, 17 lipca 2014 roku, 9:48
Ostatnia modyfikacja: środa, 20 sierpnia 2014 roku, 16:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba