fbpx Magdalena Wanda Zegarlińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Wanda Zegarlińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Wanda Zegarlińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 lipca 2014 roku

Magdalena Wanda Zegarlińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Lynchland revisited: Duality as a Source of "the uncanny" in films directed by David Lynch”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. David Malcolm

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Rachwał, prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński

Dyplom nr 3804.


Gdańsk, 15 lipca 2014 r.