fbpx Monika Wojciechowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Monika Wojciechowska

Monika Wojciechowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 lipca 2014 roku

Monika Wojciechowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Projektowanie i synteza koniugatów peptydowych kwasów nukleinowych z peptydami penetrującymi błonę komórkową”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab.Piotr Julian Rekowski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Anna Łęgowska, dr hab. Piotr Tadeusz Stefanowicz

Dyplom nr 3813.


Gdańsk, 22 lipca 2014 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 12.89 MB
PDF icon Recenzja 22.22 MB
Data publikacji: środa, 30 lipca 2014 roku, 11:43
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 30 listopada 2015 roku, 11:07
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba