fbpx Ewa Maria Ryłko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Maria Ryłko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Maria Ryłko

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 września 2014 roku

magister

Ewa Maria Ryłko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badanie mobilności i biodostępności pierwiastków metalicznych w glebach”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie ochrony środowiska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

Recenzenci: prof. dr hab.inż. Jerzy Stanisław Błażejowski, prof. dr hab. inż. Barbara Walna

Dyplom nr 3818.


Gdańsk, 30 września 2014 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.99 MB
PDF icon Recenzja 22.67 MB