fbpx Aleksandra Fabiańska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Fabiańska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Fabiańska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 września 2014 roku

magister inżynier

Aleksandra Fabiańska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zastosowanie elektrochemicznych metod zaawansowanego utleniania do usuwania wybranych polarnych zanieczyszczeń organicznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie ochrony środowiska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Ewa Maria Siedlecka

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Piotr Jarosław Storoniak, prof. dr hab. inż. Piotr Paweł Wieczorek

Dyplom nr 3816.


Gdańsk, 30 września 2014 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 12.23 MB
PDF icon Recenzja 22.92 MB