Adam Szczepan Krężel | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adam Szczepan Krężel

Na wniosek Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie oceanologii

Adam Szczepan Krężel

uzyskał w dniu 05 czerwca 2014 roku tytuł naukowy

profesora nauk o Ziemi


Gdańsk, 05 czerwca 2014 r.