Krzysztof Edward Skóra | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Edward Skóra

Na wniosek Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie oceanologii

Krzysztof Edward Skóra

uzyskał w dniu 28 lipca 2014 roku tytuł naukowy

profesora nauk o Ziemi


Gdańsk, 28 lipca 2014 r.