fbpx Łukasz Kowalewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Łukasz Kowalewski

Łukasz Kowalewski

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2014 roku

Łukasz Kowalewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wojna o Kuwejt 1990-1991. Przyczyny, przebieg, konsekwencje.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia najnowsza powszechna

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. AMW, dr hab. Adam Kosidło

Recenzenci: prof. UŁ, dr hab. Radosław Bania, prof. UG, dr hab. Rafał Ożarowski

Dyplom nr 3820.


Gdańsk, 30 września 2014 r.

Data publikacji: czwartek, 4 września 2014 roku, 14:09
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 2 grudnia 2014 roku, 13:19
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Gabriela Leoniec