fbpx Justyna Szybska-Lewandowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Justyna Szybska-Lewandowska

Justyna Szybska-Lewandowska

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 września 2014 roku

Justyna Szybska-Lewandowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ instytucji otoczenia biznesu na rozwój przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem powiatu kwidzyńskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Eugeniusz Gostomski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Przemysław Kulawczuk , dr hab. inż. Wiesława Lizińska

Dyplom nr 3814.


Gdańsk, 26 września 2014 r.

Data publikacji: środa, 15 października 2014 roku, 8:51
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba