fbpx Douglas Benjamin Shores | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Douglas Benjamin Shores | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Douglas Benjamin Shores

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 września 2014 roku

Douglas Benjamin Shores

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kazimierz Pułaski - General of Two Nations. A Biographical Study”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: Historia wojskowości

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski

Recenzenci: prof. UAM, dr hab. Maciej Franz, prof. MCU, PhD John Gordon

Dyplom nr 3815.


Gdańsk, 30 września 2014 r.